За нас

През 2004 г. Министерство на Финансите издава лиценз на „Томбоу България" ООД  за осъществяване на дейност като оператор на ваучери за храна. Вече повече от 10 години първият български оператор участва активно в налагането на ваучерната система на пазара.

Ваучерите за храна се издават от фирми, наречени оператори на ваучери за храна и получили разрешение от Министерството на финансите за извършване на такава дейност. На основата на договори, те издават и предоставят ваучери за храна на работодателите.

Ваучерите за храна са вид ценни книжа, които се предоставят от работодателите на работниците и служителите като допълнение към месечното им възнаграждение. Те се използват като разплащателно средство в търговски обекти за хранителни стоки и заведения за обществено хранене, които са сключили договор с оператора на ваучерите и са регистрирани по ДДС. Ваучерите за храна се използват от работодателите като икономически ефективно средство за  допълнително материално стимулиране на персонала на фирмите. Последните няколко години ваучерите се наложиха и като добра антикризисна мярка.

Предимството на ваучерите за храна се състои в това, че те са освободени от данъци и осигуровки както за работодателя така и за служителите.

Нашият стремеж като български оператор на ваучери за храна е да предоставяме качествени услуги на достъпни цени, чрез които да се подобри ежедневното хранене на работещите хора в България.